ROK 2014

 

Ročník I

 

Zvláštní vydání

 

4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“, Jihlava 2014

 

*

 

PBI_2014_ZV_konference_Jihlava_01

 

Úvodní slovo 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“

 

plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA; doc. RNDr. Josef Požár, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ZLÁMAL, Jiří a Josef POŽÁR. Úvodní slovo 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, Zvláštní vydání,
4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“, Jihlava 2014. ISSN 2336-3657.

 

29. 10. 2014

 

*

 

PBI_2014_ZV_konference_Jihlava_02

 

Child Grooming: Investigation Techniques; Řešení elektronického násilí a kyberkriminality

 

Carles Gallardo; Mossos dEsquadra; Cybercrime Unit

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

GALLARDO, Carles. Child Grooming: Investigation Techniques; Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, Zvláštní vydání, 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“, Jihlava 2014. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jedná se o prezentaci (7 slajdů) na téma groomingu.

 

31. 10. 2014

 

*

 

PBI_2014_ZV_konference_Jihlava_03

 

Bezpečnost – aktuální situace “Jak to vidí CSIRT tým“

 

Andrea Kropáčová; CESNET, z. s. p. o.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

KROPÁČOVÁ, Andrea. Bezpečnost – aktuální situace “Jak to vidí CSIRT tým“. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, Zvláštní vydání, 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“, Jihlava 2014. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jedná se o prezentaci (7 slajdů) na téma vývoje okolo budování pracovišť CERT/CSRIT v České republice.

·        Klíčová slova: CERT, CSIRT, vývoj, komunikace.

·        Summary: Presentation (7 slides) on the development of CERT/CSRIT workplaces in the Czech Republic.

·        Keywords: CERT, CSIRT, development, communication.

 

31. 10. 2014

 

*

 

PBI_2014_ZV_konference_Jihlava_04         

 

Round Up Investigation Tools; Vyšetřovací nástroje

 

Robert Erdely; Pennsylvania State Police (Retired); Indiana County Detectives Bureau

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE

 

ERDELY. Robert. Round Up Investigation Tools; Vyšetřovací nástroje. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, Zvláštní vydání, 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí
a kyberkriminality“, Jihlava 2014. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jedná se o prezentaci (22 slajdů) na téma aktuálních možností vyšetřovacích nástrojů v kyberprostoru.

·        Klíčová slova: Vyšetřování, nástroje, kyberprostor, Federální úřad vyšetřování, Spojené státy americké.

·        Summary: Presentation (22 slides) on the current possibilities of investigation tools in cyberspace.

·        Keywords: Investigation, Tools, Cyberspace, Federal Bureau of Investigation, United States.

 

31. 10. 2014

 

*

 

PBI_2014_ZV_konference_Jihlava_05         

 

A Some Aspects of the Cyber Crime Committed on Children; Některé aspekty kybernetické kriminality na sociálních sítích

 

doc. RNDr. Josef Požár, CSc.

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – TEXT

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – PREZENTACE

 

POŽÁR, Josef. A Some Aspects of the Cyber Crime Committed on Children; Některé aspekty kybernetické kriminality na sociálních sítích. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, Zvláštní vydání, 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“, Jihlava 2014. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Jedná se o prezentaci (24 slajdů) na téma protiprávního jednání v kyberprostoru, kde jsou pachateli i oběťmi děti.

·        Klíčová slova: Protiprávní jednání, kyberprostor, děti, pachatelé, oběti.

·        Summary: Presentation (24 slides) on the topic of illegal activities in cyberspace, where the perpetrators and victims are children.

·        Keywords: Infringement, cyberspace, children, perpetrators, victims.

 

29. 10. 2014

 

*

 

PBI_2014_ZV_konference_Jihlava_06         

 

Virtuální nápadník

 

Preventivně výukový film určený k eliminaci kriminality páchané prostřednictvím internetu, prevenci úskalí i nebezpečí, která provází užívání sociálních sítí.

           

PhDr. Ivana Fialová; Ing. Tomáš Vlačiha

 

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – TEXT

TEXT PŘÍSPĚVKU ZDE – PREZENTACE

 

FIALOVÁ, Ivana a Tomáš VLAČIHA. Virtuální nápadník. Právo, Bezpečnost, Informace, 2014, Zvláštní vydání, 4. mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“, Jihlava 2014. ISSN 2336-3657.

 

·        Anotace: Preventivně výukový film určený k eliminaci kriminality páchané prostřednictvím internetu, prevenci úskalí i nebezpečí, která provází užívání sociálních sítí. Tématem je i problematika nebezpečného pronásledování neboli stalkingu.

·        Klíčová slova: Virtuální nápadník, Ostravská univerzita, Městské ředitelství policie Ostrava, stalking, Facebook.

·        Summary: Preventive educational film designed to eliminate crime committed through the Internet, prevent pitfalls and dangers associated with the use of social networks. The topic is also the issue of dangerous persecution or stalking.

·        Keywords: Virtual suitor, University of Ostrava, Ostrava City Police Headquarters, stalking, Facebook.

 

9. 10. 2014